ANBI Status

De Belastingdienst heeft Stichting Amsterdam City Swim met ingang van 18 januari 2012 de zogenaamde ANBI status verleend.

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting Amsterdam City Swim
 • RSIN / fiscaal nummer: 851325312
 • KvK nummer: 54490006
 • ANBI status: Ja

Contactgegevens

 • Telefoonnummer: +31 (0)204969172
 • E-mailadres: info@amsterdamcityswim.nl
 • Website: https://www.amsterdamcityswim.nl/
 • Postadres: Kerkstraat 45, 1191 JD Ouderkerk aan de Amstel

Het bestuur

 • Nathalie Michielsens - Grasso (voorzitter)
 • Daniella Coronel (secretaris)
 • Diederik den Dekker (penningmeester)
 • Joost ’t Hooft (bestuurslid)
 • William van Eesteren (bestuurslid)
 • Marga Verwoert (bestuurslid)

Oud bestuursleden

 • Bente Feldberg (voorzitter)
 • Marc ter Haar (voorzitter)
 • Pim Bedet (secretaris)
 • Richard Wentges (sponsoring)
 • Mikkel Hofstee (bestuurslid)
 • Renée Sajet (adviseur)
 • Joris de Haas (bestuurslid)
 • Kiki Hulshof- Overtoom (bestuurslid)

Het beloningsbeleid
De totale donatiegelden minus de kosten van het betalingsverkeer hiervan komen ten goede aan Stichting ALS Nederland. De opbrengsten uit inschrijfgelden en sponsorgelden komen, minus de kosten van het betalingsverkeer en de kosten voor de organisatie van het evenement, eveneens ten goede aan Stichting ALS Nederland. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ACS is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 1000,- per persoon, de secretaris ontvangt € 1500. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, ontvangen een reiskostenvergoeding.

Financiële verantwoording
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van de jaarrekening inzien bij de organisatie. Indien u geïnteresseerd bent kunt u een mail sturen naar info@amsterdamcityswim.nl